icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_bulb icon_piggy icon_select icon_chatbot icon_loader icon_family icon_price icon_green icon_price icon_time icon_chat icon_portfolio icon_flexible icon_loader icon_email icon_phone

Var fjärde vet inte vad de har för elavtal

11/4 2018

Var fjärde vet inte vad de har för elavtal

Många svenskar saknar helt inblick i sina elavtal. Dessutom är det vanligt att låta flera år – mer än fem för de flesta – passera innan man byter elleverantör. Det framkommer av en ny Sifo-undersökning beställd av elhandelsbolaget Enefit, som lanserades på svenska elmarknaden i april i år.

När nyetablerade elhandelsbolaget Enefit frågar svenskarna vilket sorts elavtal de har svarar en fjärdedel (25%) att de inte vet. Fler än var tredje (36%) uppger dessutom att de låtit det gå mer än fem år sedan de senast bytte elleverantör. Drygt var femte (21%) vet inte när de sist gjorde det.

- Konsumenterna förlorar tusentals kronor på detta, helt i onödan. Idag finns en mängd prisjämförelsesajter som underlättar för svenskarna att ta kontroll över sina elkostnader, ändå är det många som bara låter åren gå. I värsta fall sitter man helt ovetandes på ett så kallat anvisningsavtal och då kan det bli riktigt kostsamt, säger Jonas Lindelöf, Sverigechef på Enefit.

En grupp som både tenderar att ha något stramare privatekonomi – och dessutom förbrukar mer el än andra hushåll – är barnfamiljerna. Även här är inblicken i elavtalen mycket svag. Fler än var femte (22%) svensk med barn boendes hemma uppger att de inte vet vad de har för elavtal. På frågan när de senast bytte elleverantör svarar 38 procent av barnfamiljerna att det var mer än fem år sedan och 17 procent att de inte vet.

Av de svenskar som har koll på sitt elavtal svarar flest att de har ett rörligt avtal, det vill säga att elpriset varierar med utvecklingen på elbörsen. Nära var tredje (31%) har ett sådant avtal. Näst vanligast är fasta avtal (29 procent uppger att de har fast) medan knappt var tionde (9%) har ett avtal som mixar fast och rörligt.

Undersökningen visar vidare att sex procent – det vill säga motsvarande 600 000 svenskar – har ett så kallat anvisningsavtal, eller tillsvidareavtal som det också kallas. Anvisningsavtalen tilldelas automatiskt alla som inte aktivt väljer något annat.

- När det gäller anvisningsavtalen finns garanterat ett stort mörkertal. Vet exempelvis alla som sitter på fasta avtal att många elhandelsbolag efter ett år kopplar över till anvisningspriser? Kontakta din elleverantör och se till att ta ett aktivt val, säger Jonas Lindelöf.

Enefit har valt att exkludera anvisningsavtal från sin affärsmodell.

Om Sifo-undersökningen:
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 11–15 januari 2018. Totalt intervjuades 1120 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.