icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_bulb icon_piggy icon_select icon_chatbot icon_loader icon_family icon_price icon_green icon_price icon_time icon_chat icon_portfolio icon_flexible icon_loader icon_email icon_phone

Så dålig koll har vi på elförbrukningen

23/08 2018

Så dålig koll har vi på elförbrukningen

Fler än varannan svensk vet inte hur mycket el de förbrukar varje år – och var femte vet inte ens vad den egna elräkningen ligger på varje månad, det visar en färsk Sifo-undersökning beställd av elhandelsbolaget Enefit. Ju lägre inkomst man har desto mindre koll på sin elförbrukning och sina elkostnader har man.

När Enefit låter Sifo fråga svenskarna om deras elkonsumtion svarar drygt varannan (57%) att de inte vet hur mycket el de förbrukar varje år. Var femte (19%) vet inte vad den egna elräkningen ligger på varje månad.

I samma undersökning framgår att det är de som tjänar bäst – 30 000 i månaden eller mer – som har bäst koll på sina elkostnader. Här svarar bara 11 procent att de inte vet hur mycket de betalar för sin el varje månad, jämfört med 27 procent av dem som tjänar upp till 20 000 i månaden. Det är även de som tjänar mest som har bäst koll på den egna elförbrukningen – bland de som tjänar 30 000 eller mer i månaden svarar 44 procent att de inte vet hur mycket el de använder varje år, jämfört med hela 71 procent av dem som har upp till 20 000 kronor i lön.

Trots att många svenskar har dålig koll på både sin elkonsumtion och sina elkostnader svarar drygt tre av fyra (78%) att de är nöjda med sin elleverantör.

- Att inte ha koll på – och faktiskt ifrågasätta – sina elkostnader är som att tacka nej till pengar som skulle kunna gå till annat roligt. Det mest effektiva sättet att sänka elräkningen är ofta att just byta leverantör. Vilken maskinpark och vilket uppvärmningssystem man använder spelar naturligtvis också stor roll, liksom små förändringar i vardagen. Byta ut glödlampor till LED, stänga av apparater som TV och dator ordentligt med strömbrytaren, sådana saker, säger Jonas Lindelöf, vd på Enefit i Sverige.

Sämst koll på sina elkostnader har de som bor i övre Norrland; här svarar nära var tredje (29%) att de inte vet hur stor deras elräkning är varje månad – jämfört de som bor i Sydsverige, där bara 16 procent saknar inblick i sin el-ekonomi. När det kommer till årsförbrukningen av el har stockholmarna sämst koll. Här svarar nära två av tre (64%) att de inte vet hur mycket el de gör av med.

Om Sifo-undersökningen:

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 11–15 januari 2018. Totalt intervjuades 1120 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.