icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_bulb icon_piggy icon_select icon_chatbot icon_loader icon_family icon_price icon_green icon_price icon_time icon_chat icon_portfolio icon_flexible icon_loader icon_email icon_phone

Eesti Energia gör entré på svenska och finska energimarknaden

22/9 2017

Eesti Energia gör entré på svenska och finska energimarknaden

Estniska statens ägda energiföretag, Eesti Energia förbereder sig för att starta försäljning av förnybar el i Sverige och Finland. Försäljningsstart i Sverige planeras till i början av 2018 till företags- och privatmarknaden under varumärket Enefit.

“Sverige och Finland är länder där kunder är villiga att byta elleverantör till mycket högre grad än övriga länder i Europa. Här är elmarknaden öppen för nya aktörer och vi tror att svenskar och finländare även är öppna för att använda våra digitala lösningar. Detta är anledningen till att vi valt Sverige och Finland som våra nya marknader, för att växa internationellt. Vårt mål är att få en permanent position i alla våra grannmarknader,” säger Hando Sutter, vd på Eesti Energia.

Enligt honom, skiljer sig Eesti Energia från andra elhandlare då företaget också är en elproducent.

"Vi är den största elproducenten i Baltikum och en av de största producenterna av förnybar energi i Östersjöområdet. Vid 2020, planerar vi att öka volymen av förnybar och alternativ energiproduktion till 40 procent, i vår portfölj.”

Enefit Sverige kommer att ledas av Jonas Lindelöf, som har arbetat många år inom energisektorn i Sverige. Han var tidigare försäljningschef på Telge Energi.

”Det finns många sorters elkonsumenter i Sverige och det krävs olika slags elhandelsbolag för att kunna möta deras krav. Vi vill bli det nya attraktiva alternativet för konsumenter och företag som efterfrågar innovativa digitala el-tjänster,” säger Jonas Lindelöf, Enefits Sverigechef.

Eesti Energia är Estlands största företag. 2016 var företagets årliga försäljning 742 miljoner euro. Eesti Energia är del av elbörsen Nord Pool. Företagets mål är att växa som ett elhandelsbolag och tjänsteföretag i Östersjöregionen. Förutom Sverige och Finland, har Eesti Energia expanderat söderut till Lettland, Litauen och Polen, men vänder sig där bara till företagsmarknaden.

Eesti Energia är den största energiproducenten och en av de största förnyelsebara elproducenterna i Baltikum. Gruppen genererar elektricitet från oljeskiffer, vind, vatten, biomassa och kommunalt avfall. Eesti Energia producerar också oljeskifferolja, erbjuder ett brett sortiment av toppmoderna tekniska lösningar inom energi och industri och är Estlands största distributör. Eesti Energia är en energigrupp som omfattar mer än 20 företag och 5 800 anställda. Förutom Estonia, finns företaget också i Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Jordanien, USA och nu också i Sverige och Finland.